آرشیو مسجد برتر
اقتصاد مقاومتی

بازدید معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری یزد از کارگاه های نمونه اقتصاد مقاومتی در ناحیه مرکزی یزد.

سرهنگ رضا لعلی در جمع کاربران رسانه استان های کشور:

سرهنگ " لعلی" در جمع کارشناسان رسانه استان های کشور، تسلط بر استفاده از امکانات بروز و اشراف به اهمیت روابط عمومی و توجه ویژه به پایگاه های بسیج را مهم ترین دستاورد و خروجی این کارگاه ها معرفی کرد.